Bardzo malownicza kraina leżąca w południowo - wschodniej Polsce, leży tuż przy granicy słowackiej. Przytłaczająca większość obszaru Sądecczyzny to tereny górzyste. Na południu znajduje się Beskid Sądecki, na wschodzie znajdziemy pasmo Jaworzyny Krynickiej, zaś zachód to Pasmo Radziejowej. O szlakach na Sądecczyźnie opowiadał nasz papież Jan Paweł II, który przyjechał do Starego Sącza w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym, aby dołączyć do grona Świętych wówczas Błogosławioną Kingę z klasztoru Sióstr Klarysek ze Starego Sącza, patronkę ziemi sądeckiej. Przetrwałe zabytki kultury i historii, pomniki przyrody czekają na turystów licznie odwiedzających ten zakątek. W miejscowościach w Dolinie Popradu spotkamy liczne elementy folkloru zamieszkujących te tereny grup etnicznych: Lachów, Górali Sądeckich i Łemków. Znajdujące się na trasie miejscowości są, na czele z Krynicą, zagłębiem balneologicznym Doliny Popradu i Małopolski.

 

Region:

Beskid Sądecki

Miejscowość:

Czorsztyn, Niedzica

Profil wyjazdu:

Wycieczka autokarowa objazdowa, jednodniowa

Cena obejmuje:

transport autokarem, usługę pilota, ubezpieczenie NNW.

W OFERCIE