Miasto leżące na wysokości 277 m n.p.m. na północnych krańcach Pogórza Ondawskiego.Wpisane w 2000r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najważniejszym zabytkiem jest Kościół Św. Idziego, znajdujący się w północnej części rynku. Jego budowę rozpoczęto w XV wieku w miejscu klasztoru cystersów. Budowa trwała ok. 100 lat. Świątynia otrzymała kształt wspaniałej trzynawowej gotyckiej bazyliki. Z jego wieży roztacza się widok na zabytkowe centrum i okolice. Wewnątrz zachowało się jedenaście późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych z lat 1460-1520, stojących w swych pierwotnych lokalizacjach, co jest ewenementem na skalę europejską. Szczyt rozwoju miasta przypada na przełom XVI i XVII wieku. Z tego okresu pochodzi większość zabytkowych budowli. Poza tym w Bardejovie znajdują się najlepiej zachowane na Słowacji mury obronne z XIV-XVI w. z dwiema bramami,basztami i barbakanem, nietknięty późnogotycko-wczesnorenesansowy ratusz z 1505-1511 , najstarszy renesansowy zabytek Słowacji, obecnie mieszczą się w nim Muzeum Szaryskie i Muzeum Historii Bardejova, całość gotyckich kamienic otaczających rynek, kościół pw. Jana Chrzciciela z XV w., pierwotnie gotycki, w XVII w. przebudowany na renesansowy, unikalny na tych terenach zespół budynków gminy żydowskiej z XVIII w.: synagoga, szkoła, łaźnia, rzeźnia, budynek władz gminy i cmentarz, fontanna z rzeźbą św. Floriana z 1774r., upamiętniające wielki pożar z tego roku.

 

Region:

Szarysz

Miasto:

Bardejov

Profil wyjazdu:

Wycieczka autokarowa objazdowa, jednodniowa

Cena obejmuje:

transport autokarem, usługę pilota, ubezpieczenie NNW i KL, bilety wstępu do Zamku w Niedzicy, na rejs po jeziorze, kolejkę w Jaworkach.


W OFERCIE